Orientačná ponuka

Hlavné mesto SR Bratislava

Mobilná verzia webu

Zápisnice o úpravách cestnej premávky, o určení dopravného značenia

dopravné značenie
Operatívna komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu je poradným orgánom primátora. Komisia prerokováva návrhy úprav cestnej premávky, ktoré sú podkladom pre určenie dopravných značiek a dopravných zariadení.

OZNAM
Prvé dve operatívne komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. m. SR Bratislavy sa v mesiaci máj sa budú konať:
OK16 02.05.2018 (streda), OK17 09.05.2018 (streda).
Dňa 15.05.2018 operatívna komisia nebude.

 

Odkazy


 
 
 

Cesta: Titulka > Život v metropole

Vyhľadávanie

hore

web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | PC verzia