Orientačná ponuka

Hlavné mesto SR Bratislava

Mobilná verzia webu

Kontrola dodávateľa služby zimnej a letnej údržby

Bratislava 26. apríla 2018 – Mestský kontrolór predložil poslancom mestského zastupiteľstva správu o kontrole činnosti spoločnosti A.R.K technické služby, ktorá pre hlavné mesto realizuje zimnú a letnú údržbu. Navrhnuté opatrenia mestského kontrolóra mesto akceptuje a slúžia ako podklad na zlepšenie výkonov zimnej a letnej údržby.
Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
 

 
 
Zimnú a letnú údržbu ciest zabezpečuje pre Bratislavu dodávateľská firma, na základe zmluvy, ktorú hlavné mesto uzatvorilo ešte v roku 2010. Od nástupu nového vedenia došlo k významným vylepšeniam dodávaných služieb. Zlepšili sa podmienky činnosti dispečingu, zaviedlo sa monitorovanie pohybu vozidiel na webe Bratislava.sk, zaviedli sa preventívne posypy, rajonizácia sypačov, či využitie pracovníkov nielen na odhŕňanie snehu, ale ja na iné činnosti  a výrazne sa posilnili aj  kontroly vykonanej práce.

Zmluva končí 31.10.2018 a zámerom mesta je zriadenie vlastného komunálneho podniku, ktorý by efektívnejšie zabezpečil zimnú a letnú údržbu ciest v Bratislave. Pre komplexné posúdenie tohto zámeru si mesto už dáva vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti.  

Do doby, kým bude mať mesto komunálny podnik, bude strategickú funkciu mesta, ktorou je údržba ciest vykonávať externý dodávateľ, ktorý vzíde z verejného obstarávania. Zmluva bude rámcová, to znamená, že umožní plynulý prechod zimnej údržby od externej firmy smerom k mestskému podniku.

Viac informácií ohľadom správy o kontrole činnosti spoločnosti A.R.K technické služby a zámeroch mesta ohľadom vlastného komunálneho podniku nájdete tu: http://www.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11057280.

 

Odkazy

 

Cesta: Titulka > Život v metropole

Vyhľadávanie

hore

web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | PC verzia