Orientačná ponuka

Hlavné mesto SR Bratislava

Mobilná verzia webu

Financie a dane

Finančné hospodárenie Bratislavy – rozpočet, bankový účet, záverečný účet, majetkové účasti mesta, majetok na predaj – vytvára informačný prehľad o ekonomických aktivitách magistrátu. Zverovacie protokoly, obchodné verejné súťaže, povolenia a licencie zase umožňujú občanovi vytvoriť si obraz ako môže na ekonomickom živote mesta participovať. Podstatný význam majú informácie týkajúce sa podmienok získavania grantov PPP na voľný čas, či na športové podujatia. Základným zámerom rozpočtovej politiky hlavného mesta je prispieť k stabilnému a rovnovážnemu financovaniu samosprávnych a verejnoprávnych úloh mesta, splniť záväzky hlavného mesta vyplývajúce z dlhovej služby a zabezpečiť návratné zdroje na financovanie.
 

 
 
 

Financie a dane: Financie a majetok - zoznam aktualít


Z témy

Najčítanejšie

 

Cesta: Titulka > Financie a majetok

hore

web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | PC verzia