Orientačná ponuka

Hlavné mesto SR Bratislava

Mobilná verzia webu

Služby občanom

Služby občanom
 

Zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o  činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a  komplexných informácií k žiadostiam fyzických a  právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

skype bratislava.front.office

 
 
Telefón:
+421 259 356 111 (ústredňa)
+421 259 356 954 (dane a poplatky)
WWW:
http://www.bratislava.sk
E-mail:
info@bratislava.sk (V súlade so štandardami informačných technológii v zmysle zákona 275/2006 Z.z. je jedinou oficiálnou emailovou adresou úradu pre občanov od 1.januára 2018 info@bratislava.sk.)
IČO:
00603481
DIČ:
SK2020372596, IČ DPH 2020372596
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 25827813, kód banky: 7500
SK72 7500 0000 0000 2582 7813
Návštevná doba:
Pondelok: 8:00 - 17:00 (kancelária prvého kontaktu), 9:00 - 16:00 (pokladňa, obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00)
Utorok: 8:00 - 16:00 (kancelária prvého kontaktu), 9:00 - 15:00 (pokladňa, obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00)
Streda: 8:00 - 16:00 (kancelária prvého kontaktu), 9:00 - 15:00 (pokladňa, obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00)
Štvrtok: 8:00 - 16:00 (kancelária prvého kontaktu), 9:00 - 15:00 (pokladňa, obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00)
Piatok: 8:00 - 15:00 (kancelária prvého kontaktu), 9:00 - 14:00 (pokladňa, obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00)
Adresa:
Služby občanom
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
(podacia adresa - korešpondenčná adresa)

 
 
Kontakty
  • Mediačná kancelária
    Magistrát Hl. mesta ponúka pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta možnosť využitia mediačnej poradne v priestoroch Primaciálneho paláca. Mediačná poradňa je otvorená každý pracovný štvrtok od 15:00 do 19:00 hod. v miestnosti č. 41.
 
Rozbaliť celý strom kontaktov | Zobraziť v tabuľke
 

Cesta: Titulka

Vyhľadávanie

hore

web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | PC verzia